«مشهدگيشه» مرجع رسمي فروش بليت تئاتر در مشهد و استان خراسان رضوي
صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی شهرآرا شهرداری مشهد
مدیر عامل: مجید خرمی
آدرس:مشهد- خیابان دانشگاه - نبش دانشگاه1
تلفن:
051-37288881

روابط عمومی:
051-37243110

پست الکترونیکی:
info@shahrara.com
از طریق این فرم با ما در ارتباط باشید.