* آوازهای عقیم زیر آفتاب

چهارشنبه - 1395/07/07-18:00
محل اجرا : سالن اصلی تئاتر شهر
اطلاعات نمایش
محل اجرا :
سالن اصلی تئاتر شهر
آدرس :
پارک ملت مجتمع امام رضا ع

نویسنده: صحرا رمضانیان
کارگردان: میترا محمدیان