«مشهدگيشه» مرجع رسمي فروش بليت تئاتر در مشهد و استان خراسان رضوي

قابلیت استرداد و یاجابجایی وجود ندارد درصورتی که پرداخت وجه شما با مشکل روبروشده است دقت کنید اگر صندلی ها به رنگ مشکی درآمده است وجه شما بزودی برگشت خواهد خورد
زمان رزرو موقت ده دقیقه است
اگر رویدادی راکه برای آن بلیت تهیه کرده اید ساعت آن تغییر و یا در سایت نمایش داده نمی شود ، لطفا منتظر بمانید تا از روابط عمومی رویداد مورد نظر با شما تماس گرفته شود